Ověření odečtu indikátorů na radiátorech

Členská schůze v roce 2016 rozhodovala o pořízení nových indikátorů topných nákladů ve variantě s vizuálním nebo dálkovým odečtem. Byly schváleny indikátory topných nákladů s dálkovým odečtem.

Při odečtech vodoměrů v bytech v roce 2017, nebyly tedy indikátory topných nákladů odečítány. Proběhl jejich dálkový odečet se stavem ke dni 31. 12. 2017.

Jakým způsobem můžete po obdržení vyúčtování za rok 2017 zkontrolovat a případně reklamovat provedený dálkový odečet?

Na současných indikátorech topných nákladů je celý rok zobrazována hodnota zaznamenaná ke dni 31. 12. 2017. Objevuje se na indikátoru po zobrazení MD 31.12. Celý rok se nemění a je tak možno zkontrolovat správnost dálkového odečtu.

Průběžně můžete kontrolovat i aktuální stav indikátoru. Je to zobrazení, které se zobrazuje jako celé číslo a průběžně se dle teploty radiátoru zvyšuje např.

Ostatní průběžně zobrazované hodnoty jsou určeny pro servis. Odečet radiátorů