FORMULÁŘE

Žádost o provedení oprav v bytě

K žádosti je nutné přiložit:
- náčrtek před opravou a po opravě(jsou-li prováděny stavební úpravy)
- kopii živnostenského oprávnění firmy porvádějící opravu.
- v případě výměny oken certifikaci firmyPřevod členství v BD bezúplatný

Platí v případě převodu na rodinného příslušníka


Převod členství v BD úplatný

Platí při převodu mimo rodinu (prodej)


Převod členství v BD SJM úplatný

Převod členství v BD SJM bezúplatný

Plná moc členská schůze BD