FORMULÁŘE

Žádost o provedení oprav v bytě

K žádosti je nutné přiložit:
- náčrtek před opravou a po opravě(jsou-li prováděny stavební úpravy)
- kopii živnostenského oprávnění firmy porvádějící opravu.
- v případě výměny oken certifikaci firmy