BD základní informaceVyproštění z výtahu

Ověření odečtu radiátorů

Vyklizení společných prostor

Koronavirus opatření

Zásady pronájmu


VÝPLATA PŘEPLATKŮ A ÚHRADA NEDOPLATKŮ


Vyúčtování záloh za služby a energie za rok 2021.

Pro vyúčtování budou využity vám zaslané aktualizované údaje přeplatků a nedoplatků za rok 2021.


PŘEPLATKY:

Žádáme vás nejpozději do 31. května 2022 o sdělení čísla účtu pro výplatu, a to:

a) písemně do schránky BD,

b) do schránek členů představenstva BD,

c) na e-mail bd.travnickova@seznam.cz.


Zdůvodnění: U členů BD, kteří platí inkasem, představenstvo číslo účtu nezná. Dochází také často ke změnám bankovních ústavů.


Přeplatky Vám budou vyplaceny po doložení čísla účtu v průběhu 2. poloviny května 2022 (po ukončení reklamační doby) a června 2022 v závislosti na doložených číslech účtu.


Pokud člen BD nevlastní účet, bude mu přeplatek vrácen v hotovosti v kanceláři BD v úředních hodinách. Žádáme však o minimalizování těchto případů.


NEDOPLATKY:

Nedoplatky uhraďte nejpozději do 30. června 2022 následujícím způsobem:

  1. Převodem na účet BD

  • číslo účtu 3372 161 319/0800 u České spořitelny a.s.

  • variabilní symbol: číslo bytu

  • zpráva pro příjemce: úhrada nedoplatku za rok 2021 + jméno.

  1. V hotovosti v úředních hodinách BD nebo přímo vkladem na účet družstva. Při využití vložení prostředků přímo na účet BD uvádějte variabilní symbol i zprávu pro příjemce jako u převodu na účet BD.Úřední hodiny představenstva budou v pondělí od 18:00 do 19:00 hod. a to ve dnech:

  • 11.7.2022

  • 25.7.2022

  • 8.8.2022

  • 22.8.2022