BD základní informaceVyproštění z výtahu

Informace o společné anténě

Ověření odečtu radiátorů

Vyklizení společných prostor


ODEČTY VODY


Vážení uživatelé / majitelé bytových jednotek,

na základě pověření majitele/správce domu Vám oznamujeme, že ve Vašem domě proběhnou

odečty bytových vody.


Dne: 11. 12. 2019

TRÁVNÍČKOVA 1767 od 13 30 do 15 00 hod.

TRÁVNÍČKOVA 1768 od 12 30 do 14 00 hod.

TRÁVNÍČKOVA 1769 od 10 00 do 11 30 hod.

TRÁVNÍČKOVA 1770 od 09 00 do 10 30 hod.

TRÁVNÍČKOVA 1771 od 08 00 do 09 30 hod.


PRACOVNÍCI V OBJEKTU POSTUPUJÍ OD NEJVYŠŠÍCH PATER SMĚREM DOLŮ


V souvislosti s odečty Vás žádáme o zajištění:

* zpřístupnění bytu / NP našim pracovníkům po celou výše uvedenou dobu

* volný přístup k měřicím přístrojům (k šachtám)Nebudete-li moci ze závažných důvodů byt v uvedeném termínu zpřístupnit, bude Vám

následně do poštovní, řádně označené schránky, vhozen lístek s informacemi o 2. termínu.

Aby Vás naši pracovníci mohli navštívit, zkontrolujte prosím, zda máte označené vstupní dveře

i poštovní schránku jmenovkou nebo číslem bytu a máte funkční zvonek.


Pokud ani ve 2. termínu nebudete moci byt zpřístupnit, můžete si objednat individuální termín.

Náklady spojené s individuálním termínem hradí uživatel.


Veškerá data uvedená na dokladu Vám doporučujeme zkontrolovat a kopii pečlivě uschovat.


Odborný pracovník není oprávněn zodpovídat žádné dotazy, je oprávněn provést pouze

určenou práci.


Děkujeme za pochopení a spolupráci.