BD základní informaceVyproštění z výtahu

Informace o společné anténě

Ověření odečtu radiátorů

Vyklizení společných prostor