Vyproštění z výtahu


Informace o společné anténě


Ověření odečtu radiátorů


POZVÁNKA

na členskou schůzi BD Trávníčkova 1767-1771, bytové družstvo


Představenstvo bytového družstva svolává členskou schůzi v jídelně Základní školy Trávníčkova 1744.


Termín konání: středa 28. 11. 2018 v 18:15 hod.

Registrace účastníků: od 17:45 hod.


Prosíme, přijďte včas!


Program:

 1. Úvod

 2. Prezence a určení skrutátorů

 3. Zpráva o hospodaření

 4. Řádná účetní závěrka

 5. Zpráva kontrolní komise

 6. Volba člena představenstva bytového družstva

 7. Stav splácení úvěrů

 8. Realizované investice

 9. Připravované investice bytového družstva

 10. Diskuse

 11. Závěr

Předpokládaný konec členské schůze je v 20:00 hod.


Nezapomeňte si vzít občanský průkaz, v případě zastupování plnou moc a občanský průkaz.DOMOVNÍ SCHŮZE

Ve dnech 21. a 22. 11. 2018 od 18:30 hod. proběhnou v jednací místnosti BD domovní schůze k programu členské schůze.


V Praze dne 22. 10. 2018


Představenstvo BD