Nové stanovy ke stažení
POZVÁNKA

na členskou schůzi BD Trávníčkova 1767-1771, bytové družstvo


Představenstvo bytového družstva svolává členskou schůzi v jídelně Základní školy Trávníčkova 1744.


Termín konání: čtvrtek 9. 11. 2017 v 18:15 hod.

Registrace účastníků: od 17:45 hod.

Prosíme, přijďte včas!


Program:

 1. Úvod

 2. Volba členů představenstva a kontrolní komise bytového družstva

 3. Zpráva o hospodaření

 4. Řádná účetní závěrka

 5. Zpráva kontrolní komise

 6. Projednání vyloučení člena družstva

 7. Stav splácení úvěru

 8. Realizované investice

 9. Možné investice bytového družstva

 10. Diskuse

 11. Závěr

Předpokládaný konec členské schůze je v 20:00 hod.


Nezapomeňte si vzít občanský průkaz, v případě zastupování plnou moc a občanský průkaz.DOMOVNÍ SCHŮZE


Ve dnech 6. a 8.11. 2017 od 18:30 hod. proběhnou v jednací místnosti BD domovní schůze k programu členské schůze.


V Praze dne 9. 10. 2017


Představenstvo BD