BD základní informaceVyproštění z výtahu

Informace o společné anténě

Ověření odečtu radiátorů

Vyklizení společných prostor


POZVÁNKA

na členskou schůzi BD Trávníčkova 1767-1771,
bytové družstvo


Představenstvo bytového družstva svolává členskou schůzi do nové jídelny vedle Základní školy Trávníčkova 1744.


Termín konání: středa 20. 11. 2019 v 18:15 hod.

Registrace účastníků: od 17:45 hod.Program:

  1. Úvod

  2. Zpráva o hospodaření od minulé členské schůze

  3. Řádná účetní závěrka za rok 2018

  4. Zpráva kontrolní komise

  5. Stav splácení úvěru

  6. Realizované investice

  7. Návrh na výměnu zábradlí, opravu zateplení a rekonstrukci střechy bytového domu.

  8. Zásady pronájmu

  9. Principy odměňování volených orgánů

  10. Různé


Předpokládaný konec členské schůze je ve 20:00 hod.


Nezapomeňte si vzít občanský průkaz, v případě zastupování i plnou moc.

DOMOVNÍ SCHŮZE


Ve dnech 13. a 14. 11. 2019 od 18:30 hod. proběhnou v jednací místnosti BD domovní schůze k programu členské schůze.


V Praze dne 17. 10. 2019


Představenstvo BD