Nové stanovy ke stažení
Na naše bytové družstvo se obrátilo družstvo sousední (Bytové družstvo Trávníčkova 1764 – 1766) s žádostí, abychom v rámci stavebního řízení vyslovili souhlas s projektem „Přestavba lodžií a zateplení obvodového pláště bytového domu v ulici Trávníčkově 1

DŮLEŽITÁ INFORMACE


Na naše bytové družstvo se obrátilo sousední „Bytové družstvo Trávníčkova 1764 – 1766“ s žádostí, abychom v rámci připravovaného stavebního řízení vyslovili souhlas s projektem „Přestavba lodžií a zateplení obvodového pláště bytového domu v ulici Trávníčkově 1764 - 1766, Praha 13“.

K této věci se předseda sousedního družstva p. Josef Dašek dvakrát sešel se členy našeho představenstva a projekt vysvětlil. Půjde o opravu a rozšíření lodžií o cca 1,5 metru směrem do rondelu, dále o zateplení a o opravu střech. Pro nás by z toho vyplývala především omezení při stavebním záboru příslušných částí obecního pozemku při stavebních pracích. Tento zábor si nejspíš vyžádá i uzavření komunikace směrem k Základní škole Trávníčkova na cca 7 měsíců.

Představenstvo BD se dohodlo, že před definitivním rozhodnutím o našem stanovisku věc bude vysvětlena a projednána se členy družstva z přímo sousedícího domu, tj. č. 1767, kterých by se uvedená omezení nejvíce dotkla. Proto byla svolána domovní schůze, která se uskuteční ve středu 31. ledna 2018 od 19 hodin v jednací místnosti BD (Trávníčkova 1768), přítomen bude i předseda představenstva sousedního družstva p. Dašek.

Účast našich členů i z ostatních vchodů je vítána.

Stavební řízení v dané věci zatím zahájeno nebylo. O dalším postupu budeme informovat na našem webu a na vývěskách v jednotlivých vchodech.


Představenstvo BD 29. ledna 2018