SMĚRNICE

Domovní řád

Směrnice č. 01/2007 o provádění oprav v bytech

Směrnice č. 02/2007 požární poplachová směrnice

Směrnice č. 03/2007 které opravy hradí družstvo a které družstevníci a nájemníci

Směrnice č. 04/2007 ke kontrolní činnosti

Směrnice č. 01/2008 o aktualizaci evidence osob

Směrnice č. 02/2008 sankční řád

Směrnice č. 03/2008 o práci s dlužníky