Zůstanete-li viset v kabině výtahu, volejte pro vyproštění nejprve domovníka BD na tel.: 773 176 771


Nemáte -li telefon, stiskem zvonku na 4 vteřiny se dovoláte na dispečink. Sdělte, že jste zůstali v kabině výtahu a požádejte aby před vysláním výjezdu nejprve zavolali domovníka p. Svobodu tel.: 773 176 771, který provede vyproštění.


V případě vyproštění pracovníkem servisní služby, může doba jeho příjezdu trvat i několik desítek minut!